Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:07, số lượt xem: 229

Còn đâu thuở ấy, ngoảnh ơ thờ
Bụi phủ dương trần lấp mộng mơ
Gác nhỏ đìu hiu hồn phảng phất
Lầu đơn quạnh quẽ dạ bơ phờ
Chôn vùi dĩ vãng miên man nhớ
Giấu chặt thời gian khắc khoải chờ
Mặc đá mòn chai lòng suối cạn
Buồn đau vẫn lụy kẻ ngu khờ...