Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2014 11:05, số lượt xem: 265

Chợ tình rao bán khắp phố quanh
Monh manh tình vắng đêm thanh thanh
Người mua kẻ bán bao kẻ muốn
Tình ai rao bán chốn lạnh tanh

Lắm kẻ thèm mong xuân sắc mộng
Bến dựa neo đơn cuối đời trông
Thân tàn sắc héo tình mong mỏi
Chợ tình vắng bóng tình lại mong...