Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2014 22:51, số lượt xem: 317

Em đến, chờ anh như đã hẹn
Chiều tàn hắt bóng xuống bến sông
Ngóng trông anh đến sao không thấy,
Lỡ bước chờ anh suốt cuộc tình...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649148628466594&set=gm.675255132533487&type=1&theater