Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2014 22:31, số lượt xem: 272

Thành lũy Cổ Loa Âu Lạc nước
Triệu Đà mưu lược ước từ lâu
Khổ thay nỏ thần hay cản bước
Bao lần cố chiếm bấy lần đau

Âu Lạc thanh bình non xanh biếc
Mỵ Châu duyên dáng nét đoan trang
Triệu Đà mưu kế luôn hối tiếc
Trọng Thuỷ lệnh cha xin cầu hoà

Cùng nàng Mỵ Châu kết thê phu
Phò mã dạ sầu tận nước Âu
Ai ngờ mượn cớ dỗ Mỵ Châu
Thay nỏ tráo móng quay về tâu

Nỏ thần giữ nước nay còn đâu
Thành luỹ không còn giữ được lâu
Sừng tê vẹt nước vào biển trốn
Mỵ Châu dẫn lối dắt tình sau

Lông ngỗng trắng buốt nuốt lệ đau
Giặc ở đằng sau xa lại gần
Uất ức nước non đắng lòng sầu
Nhục quốc hạ sát tử cùng dân

Máu loang mặt biển ngấm ngọc trai
Minh Châu ngợi sáng tựa nắng mai
Trọng Thuỷ đau lòng ôm xác mộng
Giếng sâu đắm mình tử cùng nàng

Giếng Ngọc ngày xưa muôn thuở sầu
Nỏ thần chia cách người đôi ngã
Trọng Thuỷ Mỵ Châu ngàn năm sử
Sử sách thiên thu tiếc Mỵ Châu...