Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Bạch Đằng (1)
Đăng ngày 05/09/2014 16:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tiêu Long vào 05/09/2014 16:56, số lượt xem: 275

Sử sách lưu truyền cả đại dương
Uy nghiêm một cõi đến kiên cường
Bao bề cọc gỗ không khoan nhượng
Một lũ thuyền gươm phải tháo trường
Tướng dũng Ngô Quyền vang khắp hướng
Hùng kiêu giặc Hán chạy cùng đường
Tàn dư phế tích đời chiêm ngưỡng
Uất ức quân thù rã xác tương

Uất ức quân thù rã xác tương
Đời mang quốc nhục vẫn mong đường
Thuyền to rẽ sóng mà trông hướng
Bãi cọc chìm sâu vẫn lặng trường
Bắc Tống hiên ngang vào chiếm nhượng
Lê Hoàn trí dũng phá quyền cường
Hoang tàn mảnh vụn không còn tướng
Hải chiến vang lừng một cõi dương

Hải chiến vang lừng một cõi dương
Hào anh khí thái vẫn kiên cường
Bạch Đằng thuở ấy không khoan nhượng
Hưng Đạo ngày nay đứng dặm trường
Cọc nhọn phơi thây từ mọi hướng
Mông Nguyên sợ khiếp chạy muôn đường
Ba lần đánh chiếm đều tan tác
Xác rã trôi về giặc nát tương...

Liên hoàn thuận nghịch vận