Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2014 11:14, số lượt xem: 257

Ngày nào be bé cỏn còn con,
Nay thì lớn tí chởi chời chơi
Miệng thì líu lo ngay ngáy ngày
Quậy thì khỏi biết ời ới ơi...