Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:18, số lượt xem: 258

Luyến vọng mơ tình cũng tại ai!
Thuyền trôi, sóng cuộn đến nơi này
Theo dòng thủy vận về bên ấy
Bỏ lại sầu mong, nhớ lại đây...