Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2014 13:09, số lượt xem: 225

Thôi đành tạm bỏ gác ngàn Hoa
Tạm lánh, lui về ẩn lẫn Hoa
Sáng hoạ thi ca cùng thác đổ
Đêm cầm tấu nguyệt phảng rừng Hoa
Cung đàn nhẹ bổng còn lưu luyến,
Nhịp khẽ trầm kha vẫn nhạt nhoà
Cánh rụng Hoa tàn theo gió thổi
Hoa vừa chớm nở thấy nhơn hoà...