Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 23:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 23:32

Tặng D.Q.H

Gọi em gọi đỏ nắng hè
Gọi em gọi đến tái tê mặt trời
Gọi em gọi trắng mưa rơi
Gọi em gọi xoáy dòng đời đục trong

Gọi em ngày tháng mịt mùng
Gọi em xuyên thấu điệp trùng nhớ thương

Gọi em gọi bạc vô thường
Gọi em gọi kín nẻo đường trần ai
Gọi em gọi suốt rộng dài
Gọi em gọi khắp trong ngoài hư thinh

Gọi em trời đất chênh vênh
Gọi em thăm thẳm giây lành phút mơ

Gọi em gọi lạc ngày xưa
Gọi em còn biết ta vừa gọi ta


12.6.2007