Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/08/2019 09:18, số lượt xem: 414

Này anh trai trẻ rõ là xinh
Ghé quán em đây bán rượu tình
Tiền thiếu người say thì tính nợ
Đem ghi vào món nợ tam sinh.

Nợ tam sinh mình em ghi chép
Đổ lệ tình ướt nhẹp trang thơ.
Rượu này ế chỏng ế chơ
Chênh vênh níu sợi tình hờ trăm năm.