Khi con suối trên cao
Tìm được đường xuống núi
Sủi bọt trào tươi rói
Con người cũng vui lây
Nhảy múa bên dòng thác
(Thác như vẫn vô tri!)

Khi bình minh nhuốm vàng
Trên đỉnh cao Êvơret
Trùm nắng lên đỉnh tuyết
Con người bỗng đắm say
Trước núi cao hút mắt
(Núi như vẫn vô tri!)

Khi ánh trăng lung linh
Dát trên sông khuya khoắt
Như vàng gieo, bạc rắc
Con người hoá mộng mơ
Mơ bay cùng trăng sáng
(Trăng như vẫn vô tri!)


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)