Tôi chịu đựng được tất cả,
những cây đậu khô héo,
những đóa hoa hấp hối, một khoảnh
khoai tây bị nhổ lên
tôi chứng kiến những chuyện đó không giọt nước mắt,
bởi đó mà tôi quả thật là một kẻ cứng rắn.

Nhưng cây rau diếp non vào tháng chín,
người ta mới trồng, còn mềm lả,
không phải thế ư, nơi những lớp đất ẩm ướt.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé