Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:29

tặng T. N. H.

Đầy viện vết tang thương
Buồn lây chiều cố hương
Nghiêng xanh cành phượng vĩ
Cửa sổ nắng lồng gương.