Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:02

Vốn biết lẽ vô thường
Khôn ngăn lòng nhớ thương
Mồ xanh vun nấm cỏ
Ấp u tình quê hương.