Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2022 19:55, số lượt xem: 37

Vai kề má nựng đắm chiều mưa
Quấn quyện bừng say lịm đủ vừa
Dài giấc dệt mơ hò hẹn thoả
Ửng môi chuyền mộng khát khao thừa
Khai dìu dắt vịnh mê cuồng hẳn  
Nũng sục sôi hồn liệu khướt chưa
Cài ước nguyện thơm nồng diễm tuyệt
Ai về nhắn lại ngóng tình xưa

Xưa tình ngóng lại nhắn về ai
Diễm tuyệt nồng thơm nguyện ước cài
Chưa khướt liệu hồn sôi sục nũng
Hẳn cuồng mê vịnh dắt dìu khai
Thừa khao khát mộng chuyền môi ửng
Thoả hẹn hò mơ dệt giấc dài
Vừa đủ lịm say bừng quấn quyện
Mưa chiều đắm nựng má kề vai