11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 04/05/2008 09:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 04/05/2008 09:21

Lẩn trong mù mây
Lần theo lối gió
Trăng đêm nay hoá đứa trẻ lạc mẹ
Rủ vàng lên xanh cây

Tức tưởi lá…
… lạnh rơi tìm ấm đất
Tiếng trùng khuya…
… rả riết gọi chân người
Em gái trung du…
… gom nhành khô nhen lửa
Cời hừng lên những ánh sao lơi!

Lá vàng cây
Trăng vàng đêm sương giá
Thuyền nhẹ lan trong dợm bước mùa sang

Đêm sẻ bóng
Màu trăng non rãi lượt
Tàn trên tay người.


Đại Lải tháng 11/2007