Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 13/05/2008 08:33

Ở thành phố hát say sưa: miền Đông gian lao mà anh dũng
Tiếng chim nghe hoài mà thiếu tiếng cúc cu
Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường làm lính
Hiểu gian lao qua từng đám bụi mù.

Núi đất nhão dưới chân giày vải mới
Chân khềnh khàng đi như kiểu "Sạc -lô"
Những đồi, những lô uốn lượn nhấp nhô
Đêm báo động trượt chân té bên bờ công sự cũ
Và chúng tôi hiểu từ khi nhập ngũ
"Miền Đông gian lao..." không chỉ là một câu hò

Tập chiến thuật đêm dưới cơn mưa trên tầng lá mục
Mủ cao su chua làm phổi ruột cồn cào
Cái lạnh thấu xuống qua từng vết gai cào
Vải trây-di ngấm mưa vào càng nặng
Ngay bò lê trên đường băng ngập nắng
Bất ngờ cơn mưa ập xuống trắng trời
Đến Long Giao, cũng rẫy cũng đồi
Cũng cái nắng hạt mưa quyện vao nhau thời tiết
Cứ thế mùa mưa miền Đông đã cho chúng tôi biết
Bài hát điệu Valse bết đất những đôi giày
Doanh trại đỏ, gió đỏ, đỏ cả chân tay
Và máu đỏ lên đường ra biên giới
Mùa mưa đầu tiên chúng tôi mong đợi
Đã đi qua trong tiếng súng chiến trường.