Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bùi Vợi (61 bài)
- Hoàng Trúc Ly (40 bài)
- Nguyễn Quân (19 bài)
- Mai Ngọc Thanh (1 bài)
- Thái Giang (7 bài)
Tạo ngày 05/05/2008 23:08 bởi Vanachi
Nhà thơ Phạm Phất sinh năm 1933 tại Quảng Nam, Đà Nẵng.

Các tác phẩm:
- Một giọt
- Đám tang giữa mùa lũ