Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2015 13:31, số lượt xem: 365

我欲何求

我欲何求
步步連遊
乘風吹去
盡到交州
春梅秋菊
無慮無懮
庵前更靜
能读詩書
安安在在
濁世逃流
賢友來訪
共飲談敷
江畔魚釣
驚喜竿勾
荷池淨水
亭上霜珠
夜薄弄月
日賞蘭樓
白頭偕老
死后荒丘
利名塵俗
永遠從留
一朝清也
樂至同于

Phiên âm: Ngã dục hà cầu?

Ngã dục hà cầu?
Bộ bộ liên du
Thừa phong xuy khứ
Tận đáo giao châu
Xuân mai thu cúc
Vô lự vô ưu
Am tiền canh tĩnh
Năng độc thi thư
An an tại tại
Trọc thế đào lưu
Hiền hữu lai phỏng
Cộng ẩm đàm phu
Giang bạn ngư điếu
Kinh hỷ can câu
Hà trì tịnh thuỷ
Đình thướng sương châu
Dạ bạc lộng nguyệt
Nhật thưởng lan lâu
Bạch đầu giai lão
Tử hậu hoang khâu
Lợi danh trần tục
Vĩnh viễn tòng lưu
Nhất triều thanh giã
Lạc chí đồng vu

Tạm dịch: Ta muốn cầu chi?

Ta muốn cầu chi?
- (Là) Tiếp bước ngao du
Nương gió mà đi
Đến khắp cùng châu
Xuân mai thu cúc
Chẳng có sầu lo
Trước am đêm vắng
Có thể đọc thi thư
Yên yên ổn ổn
Đời đục chẳng phạm
Bè bạn đến thăm
Bày biện ăn uống
Ven sông câu cá
Cầm cần vui vẻ
Ao sen nước trong
Đình hứng sương châu
Đêm trắng giỡn trăng
Ngày thưởng lầu lan
Đến lúc bạc đầu
Chết chôn gò đất
Lợi danh trần tục
Mãi lưu lại đấy
Một đời trong sạch
Vui chết mang theo