Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/03/2019 23:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/03/2019 20:28, số lượt xem: 198

Ngồi buồn nhấp chén rượu cay
Thì tôi bỗng thấy mặt mày tối tăm.
Rồi tôi chỉ muốn vào nằm,
Dù rằng mới uống có năm ly à.
Thôi! Thôi! Các bác buông tha!
Em đây đô yếu, phải ra ói liền.
Giờ thì các bác tới phiên,
Đếm quân để uống, bỏ liền em ngay!
Em xin các bác đừng đày,
Em đây nãy đã trình bày xin lui.
Dù em cũng rất ngậm ngùi,
Dịp vui hiếm có, ai lui giờ này?!
Nhưng giờ em đã say say,
Uống thêm ly nữa dạ dày em hư.
Mọi người cứ việc thư thư,
Đô cao, hiếu thắng, uống từ nhau luôn.
Giờ thì em tính bài chuồn,
Bái bai các bác, đừng buồn em nha!

Đăk Lăk - Tháng 11/2017.