Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 29/03/2021 23:35, số lượt xem: 48

Khi chết ai không trải đớn đau,
Hơn nhau chỉ mỗi chóng hay chày.
Chóng do chăm chú tu tịnh nghiệp,
Chày là nghiệp chướng chẳng chịu buông!

Hà Nội, 21/11/2017