11.00
Đăng ngày 26/03/2019 20:15, số lượt xem: 83

Em đã từng nghe một mùa rụng lá
Nơi những biệt ly chia cách đất trời
Em vẫn có một khúc tình như thế
Vòng tay đơn buồn cô độc tự đan