11.00
Đăng ngày 26/03/2019 20:15, số lượt xem: 109

Em đã từng nghe một mùa rụng lá
Nơi những biệt ly chia cách đất trời
Em vẫn có một khúc tình như thế
Vòng tay đơn buồn cô độc tự đan