Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 20:06, số lượt xem: 55

Vọng xa nghe tiếng kinh cầu
Một hồn ai, chắc vừa chầu trời đây
Kiếp trần sống được lâu nay
Rồi ai nâng rượu cùng say bên mồ

Khóc đâu tiếng khóc hồ đồ
Sống là chết, có chi mô mà buồn
Dương trần há tiếc gì, buông
Chết là sống, vui mà buồn, cần chi

Tay ai bám được xuân thì
Thở bao nhiêu nhịp rồi đi về trời.