Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2017 15:40, số lượt xem: 95

Thất Tịch em khóc gì mà dai dẳng
Nửa dòng sông hay nửa giọt mưa ngâu
Tin yêu thôi chuyện thường câu lỗi hẹn
Duyên tuỳ duyên đâu dễ mộng cau trầu.