Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:47, số lượt xem: 45

Ta tới trần đời mộng làm quan
Đời trả cho ta kiếp bần hàn
Học đòi con chữ theo đèn sách
Mà thân ngu dốt đành gian nan.