Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 18:57, số lượt xem: 42

Lối đã chia rồi, người một hướng
Em chọn tình duyên, tôi vẫn đây
Sương trắng khác gì em gửi tặng
Một mớ tình duyên hẹn tháng ngày

Sương đứng giữa trời không cỏ tựa
Rớt vội vào đâu mà chua cay
Người cũ cần chi muôn năm nữa
Một bước là xa lạ mãi rồi

Hương xưa vẫn còn đâu gió thoảng
Mùi của tình nhân vẫn giăng màn
Kết cả mùa thương mà vô vọng
Sương đậu ven đường cỏ nhầm yêu

Nắng đã lên rồi sương hoá bụi
Tiễn bóng tình nhân vào hư không
Ngỡ lối duyên chung mà hai ngã
Một ngã mình anh, em theo chồng.

Huế 20.3