Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:25, số lượt xem: 54

Ở đời giàu mới người theo
Còn ta biết phận mình nghèo nên thôi
gửi thân kiếp tạm ở đời
Sau về với đất hay trời kệ cha