Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:49, số lượt xem: 53

Thế gian ơi! nửa chén tình
không uống cạn, thì trách mình, vậy thôi
hữu bằng tương gặp giữa đời
chán quá, thôi ta về trời làm tiên.