Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:26, số lượt xem: 59

Chiếc lá buồn rơi rụng
Thu đã tàn chưa em
Tình là sai hay đúng
Mà sao vẫn úa mềm

Đêm dại khờ quá đỗi
Khóc chẳng thấy mặt trời
Mà sao em dận dỗi
Thôi rồi chuyện tình chơi

Bao mùa thu như thế
Em còn nhớ người xưa
Chuyến xe tình đi trễ
Em trao khúc duyên thừa

Đi khắp địa cầu đó
Chân cũng đã yếu mềm
Nhưng làm sao đi nổi
Tìm một người như em

Đêm nay mùa thu chết
Lá hát khúc biệt trường
Cành cây buồn trơ trọi
Mà lòng vẫn còn thương.