Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2019 21:57, số lượt xem: 83

Phút giao mùa em rơi sao đúng lúc
Tay đưa ra nhặt vội giọt bên thềm
Một giọt đầu anh nghĩ là duyên phận
Giọt cuối cùng, anh nghĩ giọt Yêu em

View cf_ Huế