Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2019 19:25, số lượt xem: 217

Tôi thả một giọt đời
Em vô tình nhặt lấy
Rồi hỏi sao đắng vậy
Có cách nào ngọt không

Tôi thả một cuộc tình
Em cũng vội vàng nhặt
Buông lời sao rẻ đắt
Giá đời anh bao nhiêu?

Tôi lại thả một chiều
Chẳng hư vinh tiền bạc
Em nói nghèo rách nát
Đứng dậy mình em đi

Rồi chẳng biết điều gì
Tôi mang tôi đi thả
Thả luôn đời tuổi trẻ
Chỉ bằng giọt em thôi.