Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 20:08, số lượt xem: 53

Rồi phượng đỏ cũng tàn cây năm ấy
Ta nợ nhau nửa phút tuổi xuân thì
Đông chết tiệt giết đời cây trơ lá
Yêu thương nào cũng đứt quãng nhiều khi.