Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2019 23:37, số lượt xem: 100

Miệng đắng ngắt đốt vài hơi khói
Lửa chưa lên thuốc đã rớt tàn
Đời chán lắm đời cũng đắng ngắt
Khóc hay cười rồi cũng tiêu tan.