Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:30, số lượt xem: 75

Em ơi tóc đã bạc đầu
Ta còn chưa trẻ mà sầu giắt lưng
Hồn thơ còn đó lưng chừng
Mà đời em đã phong sương mất rồi

Tình ta từ đó mồ côi
Hoa khuê gặp bướm em trôi giữa đời
Hoa lài cắm bãi cứt vơi
Tiết trinh bất hạnh trao đời bán mua

Phải đâu thứ hoặc trêu đùa
Đôi bờ hồng nhũ đã chua chát rồi
Phong trần nhộm lắm mồ hôi
Đời em cũng lắm miệng môi phong trần