Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2016 23:36, số lượt xem: 239

Bạn hữu đua tài xướng hoạ thơ
Chào xuân mới ghé thoả mong chờ
Câu từ luyến láy vang rừng vọng
Chữ nghĩa phiêu bồng rộn phố mơ
Nét đẹp tôn vinh đường hưng cõi
Lời hay kế tục tuệ vô bờ
Duyên tình bén nở vui bài phú
Rực rỡ thi đàn thích lắm cơ...

26-02-2016