Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2016 16:06, số lượt xem: 300

Thuyền vui sóng quyện vỗ đôi bờ
Chạnh bến than dòng kỉ niệm vơ
Giọt lệ nào rơi tan nức nở
Câu cười vẫn vọng vỡ lơ ngơ
Trao duyên trọn kiếp rồi sao lỡ
Gửi phận bao lâu chẳng thể ngờ
Cõi thế buồn duyên tình bén nợ
Muôn đời chuyện cũ nghẹn vần thơ...

09-03-2016