Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2015 19:57, số lượt xem: 302

Chạnh nỗi buồn khơi nghẹn mộng suông
Thèm vương một chút ái phim tuồng
Màn đêm tịnh vắng sầu cô vọng
Bóng tối u hoài lặng xoã buông
Lạnh vấy đêm thu rầu rũ mọng
Đàn khơi bản nhạc tủi giăng cuồng
Chăn đơn gối lẻ giường riêng bóng
Quả phụ ru mình thỉnh tiếng chuông...

14-09-2015