Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2022 08:29, số lượt xem: 52

Vẫn còn mùa xuân
Đẹp và trong ngần
Tươi như cuộc sống
Nồng như giấc mộng…

Vẫn còn con sông
Đầy những sen hồng
Yếm đào tắm nắng
Một buổi trưa vắng…

Vẫn còn nét xưa
Vui ngọn gió lùa
Nơi làn da trắng
Em vừa tạo dáng…

Vẫn còn nhiều trang
Tả rất nhiều chàng
Yếm đào trộm ngắm
Mắt sâu thăm thẳm…

06-05-2022