Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2015 08:02, số lượt xem: 368

Nắn nót câu thơ cũng phí thừa
Niềm đau ứa nghẹn phút tiễn đưa
Thắp nén tâm nhang xin bái biệt
Nụ cười bất động - lệ chan mưa...

Người đi kẻ ở những luyến thương
Giọt lệ lặng rơi ướt canh trường
Thơ tìm bạn hữu nào đâu thấy
Huyễn ảo, nghê thường quẩn khói hương...

18-8-2015