Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 14:41, số lượt xem: 46

Cảm xúc trong tôi tiêu cực tệ
Như thuyền mất lái giữa trùng khơi
Thu mình lảng tránh người qua gặp
Sợ tổn thương thêm, mặc sóng bồi...

27-04-2021