Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/09/2020 08:39, số lượt xem: 134

Ngày xưa con ạ! Ngày xưa
Cái hồi nhỏ xíu, chưa bò chửa đi
Con ăn rồi thải tía lia
Mẹ cười mà dọn có chi đâu nào...

Ngày xưa con ạ! Trời cao
Cơ hàn khổ lắm nhưng sao cam đành
Nuôi con tươi những mộng xanh
Những gì tốt nhất đều dành cho con...

Ngày xưa vang lại vẫn còn
Vẫn hình hài đó nhưng mòn héo đi
Chuyển sang con hết còn chi
Bộ xương gầy guộc ít khi nũng hờn...

Ngày nay con ạ! Cô đơn
Thân già một bóng nhớ quên nghẹn ngào
Đứng ngồi giờ khó làm sao
Mẹ đang cố gắng! Đừng gào mẹ đau...

Một ngày... đôi tháng... năm sau
Chắc gì đã thấy mẹ đâu con à
Nghiệp gieo ắt gặt buổi xa
Một vòng báo ứng khó qua luân hồi...

Lúc minh mẹ vẫn hay ngồi
Cầu điều tốt nhất trên đời cho con
Xua đi điều xấu nữa còn
Thành tâm niệm Phật cho tròn hiếu sinh...

Thế thời loạn cõi phù sinh
Con đừng noi, học hỏng tình - nghĩa – nhân
Phúc gieo ắt sẽ có phần
Đừng vì hơn - thiệt, thất thần đảo điên...

Xấu - buồn con hãy mau quên
Giữ điều tốt ấy nuôi lên nụ cười
Trên mình toàn những điều vui
Sân - si giã cuộc mà tươi cảnh nhìn...

26-09-2020