Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2020 13:11, số lượt xem: 133

Có nhiều lúc ta mơ
Sống ở đó nhiều giờ
Trên đau khổ người khác
Nghĩ thật quá độc ác…

Những đau khổ quá nhiều
Ta hút được bao nhiêu
Nhưng có điều khỏi nói
Không bao giờ chết đói…

18-09-2020