Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2015 11:13, số lượt xem: 361

Cao nguyên lộng gió tẩm hương vầy
Khí hậu trong lành ngát sắc cây
Hạ sớm về rồi khua nắng dậy
Sương khuya ngóng mãi gọi ve bầy
Thiên đường quyện lẫn trần gian đấy
Thuỷ động vương nhầm thế giới đây
Há phải hồn thanh thì mới thấy
Tươi không tửu thấm – vẽ thơ hầy…

18-04-2015