Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2022 08:53, số lượt xem: 54

Trường xưa nay chuyển đi rồi
Tôi về thăm lại
Thấy lòng
Bâng khuâng,
Nhìn trông
Lớp học tôi ngồi
Bây giờ vẫn thế
Chẳng hề đổi thay
Kìa cây hoa sữa còn đây
Nhưng thầy cô đã chuyển theo
Trường rồi
Ôi kỉ niệm giờ chia đôi
Nửa đi nửa ở
Thế này rồi sao?
Thăm trường
Không có thầy cô
Thăm thầy cô giáo
Lại xa mái trường
Chao ôi kỉ niệm thân thương
Còn nguyên đây cả sao lòng bâng khuâng…

08/1999