Sáo reo cất vi vu
Len sương lòng chiêu liêu
Hồn ai khuya thức trao
Nết ân tình yêu kiều

Mênh mang có vang xa
Tiếng tơ tình giao thiêng
Trần gian đêm tối đen
Sao lòng hướng thiên triều?

Tiếng tiêu vút cao
Nói thay
Những âm lòng rưng rưng
Người anh em say giấc mơ
Mắt hoan lạc cười mừng

Xuyên thấu tim
Rít ngang
Một khung trời tơ vương
Tự do cho yêu thương
Chắp cánh cao
Rải thông điệp tình trường.

Cảm tác theo thi phẩm "tịch liêu" của thi sĩ Nguyên Hữu.

Dã Tràng Cát