Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 20:14, số lượt xem: 169

Ơ này sán chó đừng ăn
Dại, điên bò nữa chết nhăn lở mồm
Liên cầu khuẩn lợn hãi hồn
H 5 N 1 làm ơn vịt gà
Cá tôm nuôi cám ấy mà
Nghe mấy bác doạ tôi à ăn chay
Ấy đừng phân thuốc tiêm đầy
Tự mình trồng cấy tận tay hãy dùng
Lăn ra mà giãy đùng đùng
Tôi ở thành phố giăng mùng trồng sao?
Ngẩng lên tôi hỏi trời cao
Làm sao tôi phải làm sao bây giờ...

27/02/2014