Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 08:19, số lượt xem: 58

Không ai tự dưng giàu
Nào tự dưng người đau
Anh sướng, em hờn, chị khổ…
Vậy bắt nguồn từ đâu…

Phật học có câu:
Kiếp trước, kiếp sau ràng buộc lấy nhau
Luân hồi và nối tiếp
Luôn như thế không phải là phép mầu…

Những thứ có trong đầu
Là quá trình tích luỹ rất lâu
Nhân quả tuần hoàn gieo gì gặt nấy
Thay đổi đi sẽ nảy nở phép màu…

16-11-2021