Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2015 07:25, số lượt xem: 265

Đã biết ngay mà chẳng dám yêu
Trơ trơ khúc gỗ bấn trời chiều
Chờ dài cả tiếng ôm cô quạnh
Đợi mãi hai từ thấm tịch liêu
Nắng giận con đường sao lại lắm
Mây than phiến đá thật là nhiều
Ai mong cuộc hẹn như vầy nhỉ
Xé rách từng không thấy kẻ liều...

21-09-2015