Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2015 08:05, số lượt xem: 298

Nuối tiếc làm gì cũng đã qua
Niềm vui cuộc sống vẫn ban quà
Vần thơ vẫn nở tươi đoạn viết
Điệu nhạc vương đầy ấm khúc ca
Nguyệt thưởng thu rơi lần tửu bạn
Mây vờn gió quyện vén mồi ta
Chà... chà cái vị sinh thời ngọt
Đợi tiếng oa... oa... bận tới... già...

08-09-2015