Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 13:40, số lượt xem: 102

Còn lại năm tư cây lim
Đều là di sản gần nghìn tuổi nha
Thọ nhất nhì Việt Nam à
Cũng nhiều lâm tặc dòm đà chạy xa
Hoạ nhẹ thì ốm qua loa
Khuynh gia bại sản nặng là mạng kia
Ấy nên cây ở đường rìa
Vẹn nguyên gốc rễ đón kìa hội vui...

22/02/2014